EEKH
 
Köszönjük regisztrációját! A regisztráció véglegesítését követően a regisztráció során megadott e-mail címre megküldjük a bejelentkezéshez szükséges referencia számot.

Tisztelt Egészségügyi Szolgáltató!

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIV.törvény 49. § -a, valamint a 95. § (2) bekezdése alapján 2014. január 1. napján hatályát vesztette az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 113/A. § (2) bekezdése, amely alapján ezt megelőzően az egészségügyi szolgáltatóknak a nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóira vonatkozó – az Eütv. 112. § (4) bekezdés f) pontja szerinti - adatairól kellett adatot szolgáltatniuk a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal részére.

Arra való tekintettel, hogy 2014. január 1-jét követően az egészségügyi szolgáltatókat a fenti adatszolgáltatási kötelezettség a Hivatal irányában már nem terheli, a munkahely.eekh.hu internetes oldalon a Hivatal által korábban létrehozott jelentő felület már nem elérhető.

Kérjük, hogy a 2014. január 1-jét követően teljesítendő jelentési kötelezettséggel kapcsolatos további tájékoztatásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, vagy az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez szíveskedjen fordulni!

Együttműködését köszönjük!

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal


  © EEKH